Daily update

NBA

เจมส์กร้าวผลงานสร้างมาดีพอสอย MVP

เลอบรอน เจมส์

เลอบรอน เจมส์ มั่นใจว่าผลงานที่ตัวเองสร้างมาในฤดูกาล 2019-2020 ก่อนเกิดการระบาดของโคโรน่าไวรัส ชนะใจคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จนโหวตให้เขาคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหนที่ 5 ในอาชีพ

ลีกบาสเกตบอล NBA ยืนยันว่าการแข่งขันรีสตาร์ต ที่ ออร์แลนโด ตั้งแต่ปลายเดือนนี้ จะไม่มีผลต่อการลงคะแนนเพื่อให้นักกีฬารับรางวัลประเภทบุคคล โดยทุกอย่างสิ้นสุดไปตั้งแต่ก่อนลีกระงับแข่ง 11 มีนาคมที่ผ่านมา อ่านต่อเพิ่มเติม

Leave a Reply