กันยายน 26, 2022

ข่าวเชียงใหม่

อัพเดททุกวัน ทันเหตุการณ์ รอบรู้ ถึงใจถึงอารมณ์

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

1 min read

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ การรับโอนนักเรียน เข้าเรียนขึ้น ม. 1 และประเภทโควตา ระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสล็อต

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีนโยบายในการรับโอนนักเรียน ระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 และรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565

ประเภทโควตา เป็นประจำทุกปีการศึกษา (ยกเว้นกรณีค้างค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) เพื่อให้การรับนักเรียน ตามนโยบายข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ การรับโอนนักเรียน ขึ้นเรียนชั้น ม. 1 และประเภทโควตา ระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

นักเรียนชั้น ป. 6 ขึ้นเรียนชั้น ม. 1 ประเภทรับโอน

  1. ชี้แจงการรับโอนนักเรียนชั้น ป. 6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (พร้อมทั้งประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์) วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น. ผ่านทาง Cisco WebEx Online (รายละเอียด กำหนดการ และการเข้า Link เพื่อฟังการขี้แจง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  2. นักเรียนชั้น ป. 6 ยืนยันสิทธิ์ เข้าเรียนชั้น ม. 1 ผ่านทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2564
  3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 6 ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565 (พร้อมทั้งรายละเอียดการมอบตัว) วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
  4. มอบตัวนักเรียนชั้น ป. 6 (นักเรียนที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศ เข้าชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านทางระบบ Online วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2564
  5. ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ทำการมอบตัวแล้ว ระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

นักเรียนชั้น ม. 3 ขึ้นเรียนชั้น ม. 4 ประเภทโควตา

  1. ชี้แจงการประกาศโควตา ม. 4 ปีการศึกษา 2565 (พร้อมทั้งประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ โควตา) วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 08.00 – 10.00 น. ผ่านทาง Cisco WebEx Online (รายละเอียด กำหนดการ และการเข้า Link เพื่อฟังการชี้แจง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  2. นักเรียนชั้น ม. 3 ที่ผ่านเกณฑ์โควตา ม. 4 ยืนยันสิทธิ์ เข้าเรียนชั้น ม. 4 ผ่านทางระบบ online ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2564
  3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 3 ที่ยืนยันสิทธิ์โควตา ม. 4 ปีการศึกษา 2565 (พร้อมทั้งรายละเอียดการมอบตัว) วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
  4. มอบตัวนักเรียนชั้น ม. 3 (นักเรียนที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศ) เข้าชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 ผ่านทางระบบ Online วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2564
  5. ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ทำการมอบตัวแล้วระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ และร่วมดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ให้ผู้ปกครองติดตามได้ทาง www.montfort.ac.th ทาง Facebook, Line Group, SWIS (StudentDashboard) https://swis.montfort.oc.th/student/login.ph และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของทางโรงเรียน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (อังกฤษ: MONTFORT COLLEGE) เป็นลำดับที่สามในคณะภราดาเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย เปิดทำการสอน อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ตามเจตนารมณ์ ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต ซึ่งมุ่งให้มนุษย์เข้าถึง สัจธรรม โดยผ่านกระบวนการ ทางการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานิรันดร์ โดยมีปรัชญาดังนี้

” จุดหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดของชีวิต “

” LABOR OMNIA VINCIT ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ “

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.