December 5, 2021

ข่าวเชียงใหม่

อัพเดททุกวัน ทันเหตุการณ์ รอบรู้ ถึงใจถึงอารมณ์

การศึกษา

1 min read

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 รับมอบแพะพระราชทานมาเลี้ยง เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท ) ได้มีพิธีรับขวัญ...

1 min read

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ การรับโอนนักเรียน เข้าเรียนขึ้น ม. 1 และประเภทโควตา ระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสล็อต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย...

1 min read

ม.พายัพ ปรับตัวในยุคโควิด-19 ระบาด ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา นายอภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยพายัพได้รับผลกระทบไม่มากนัก สล็อต จำนวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือเป็นหลัก อีกทั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ก็ได้พัฒนาและเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ...

1 min read

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบปกติ นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สล็อตออนไลน์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา นำโดยนางวธุสิริ ฝั้นคำอ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง ในโอกาสที่มาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทาง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) ในภาคเรียนที่ 2...

พิธีมอบรางวัล “เสมาพิทักษ์” เชิดชูเกียรติส่งเสริมความประพฤตินักเรียน วันที่ 28 กันยายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เสือมังกร กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2564 ในการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2562...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.