Daily update

Sports

กศน.ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่ริม

กศน.ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่ริม ที่ศาลาบำเพ็ญบุญวัดแม่ริม​ ตำบลริมใต้​ อำเภอแม่ริม​ จังหวัดเชียงใหม่​ ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่ริมนำโดย​ พลตำรวจโท วิจิตร​ หวังระบอบ​ ประธานชมรมฯนำสมาชิกเข้าร่วมรับฟังและอบรมวิธีการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง​

ภายใต้การสนับสนุนของ อำเภอกมลมาศ​ ทะบุญมา​ หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลริมใต้​ และ​ อำเภอวัชรี​ ชัยชมภู ปราญช์ชาวบ้านเป็นวิทยากรให้ความรู้​ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์​ มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม​ และเป็นการช่วยลดขยะ​ ลดการเผาที่สร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศ​

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ​ สิ่งมีชีวิต​ อีกทั้งยังสามารถนำปุ๋ยหมักที่ได้นำไปสร้างคุณค่าให้แก่ดิน​ เสริมอาหารให้แก่พืช​ ผัก​ ต้นไม้​ หากมีการรวมกลุ่มกันทำจะเป็นอีกช่องทางที่สามารถสร้างงาน​ สร้างรายได้ในการจำหน่ายปุ๋ยหมัก​ให้กับชมรมผู้สูงอายุในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply