October 18, 2021

ข่าวเชียงใหม่

อัพเดททุกวัน ทันเหตุการณ์ รอบรู้ ถึงใจถึงอารมณ์

ม.พายัพ ปรับตัวในยุคโควิด-19 ระบาด ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

1 min read

ม.พายัพ ปรับตัวในยุคโควิด-19 ระบาด ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา นายอภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยพายัพได้รับผลกระทบไม่มากนัก สล็อต จำนวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือเป็นหลัก

อีกทั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ก็ได้พัฒนาและเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ทำให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษาตัดสินใจมาเรียน อีกทั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ก็ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง พร้อมทั้งออกมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติมจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.