กันยายน 26, 2022

ข่าวเชียงใหม่

อัพเดททุกวัน ทันเหตุการณ์ รอบรู้ ถึงใจถึงอารมณ์

อ.เมืองเชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อ.แม่ริม อ.แม่แตง นำร่องเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

1 min read

อ.เมืองเชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อ.แม่ริม อ.แม่แตง นำร่องเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ตามที่ได้มีการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ บาคาร่า ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลา การบังคับใช้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าว ออกไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะนั้น

เพื่อให้การบริหาร จัดการ และเตรียมความพร้อม ในการป้องกัน การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทาง การจัดเขตพื้นที่ สถานการณ์ ตามข้อกำหนด ออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

โดยคำแนะนำ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรการ ตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่ ที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัด แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

บัญชีรายชื่อจังหวัด พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แนบท้ายคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ 18/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และ อำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่)
 4. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)
 5. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง)
 6. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
 7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)
 8. จังหวัดพังงา
 9. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
 10. จังหวัดภูเก็ต
 11. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
 12. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
 13. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)
 14. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 15. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
 16. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และ อำเภอท่าบ่อ)
 17. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

ล่าสุดทาง พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค แถลงรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการรองรับ การเปิดประเทศ 1 พ.ย. โดยมีใจความสำคัญ ในการจำกัดเงื่อนไข การเข้าราชอาณาจักรไทย ของทั้งคนไทย และคนต่างชาติ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. ผู้เดินทางจากทุกประเทศ, ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบโดส : เมื่อเดินทางถึงไทย จะต้องเข้าสู่การกักกันโรค ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้
 1. ผู้เดินทางจากทุกประเทศ ที่มีปลายทางที่ 17 จังหวัดนำร่อง เปิดการท่องเที่ยว: ต้องได้รับวัคซีนครบโดส และจะต้องเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามเงื่อนไข

เดินทางมาจากประเทศ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด และเดินทางมาทางอากาศเท่านั้น

 • มีเอกสารรับรองการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม
 • มีผลการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม. เมื่อเดินทางมาถึง จะต้องตรวจหาเชื้อซ้ำ โดยทันที เมื่อผลเป็นลบ ถึงจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นได้
 • ทำประกันสุขภาพ อย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ – มีใบจองที่พัก
 • Have a certificate of vaccination for 2 doses
 • Have test results with RT-PCR method no more than 72 hours before travelling. Upon arrival must be retested immediately When the result is negative, it is possible to continue traveling to another area.
 • Have at least $50,000 of health insurance
 1. ผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว : ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ สธ. ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.