กันยายน 26, 2022

ข่าวเชียงใหม่

อัพเดททุกวัน ทันเหตุการณ์ รอบรู้ ถึงใจถึงอารมณ์

ปกครองประกาศเรียบร้อย ผลสอบนายอำเภอ ครบ 300 คน

ปกครองประกาศเรียบร้อย ผลสอบนายอำเภอ ครบ 300 คน นาย ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ได้ลงนาม ในประกาศ ปค. เรื่อง รายชื่อ ข้าราชการ ในสังกัด ที่ได้เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 – 81 จำนวน 300 คน หลังจาก ที่มีการ ดำเนินการคัดเลือก และประมวลผล คะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนด ซึ่งมีผู้ที่ เข้าสอบ ที่มีสิทธิ์ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ กว่า 900 คน ผลการคัดเลือก มีดังนี้ บาคาร่า

ปกครองประกาศเรียบร้อย ผลสอบนายอำเภอ ครบ 300 คน

รุ่นที่ 79 กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบ 65 ราย อาทิ

 • จังหวัดเชียงใหม่
  • นาย จักรพันธ์ ทองอ่ำ
  • นาย ปธิกร เอี่ยมสะอาด
  • นาง สาวศิรินุช จันทาพูน
 • จังหวัดลำปาง
  • นายทศพล จักรบุญมา
  • นาย ปิยะวุฒิ กลิ่นชื่น
  • นาย อนันต์ เสนาะสันต์

กลุ่มผู้มีประสบการณ์ 35 ราย อาทิ

 • จังหวัดลำพูน
  • นาย ประกอบ ยอดยา

สำหรับรุ่น 80 นั้น กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบ 65 ราย อาทิ

 • จังหวัดเชียงใหม่
  • นาง จริยา วงศ์สุวรรณ์
 • จังหวัดลำพูน
  • นาย เอนก ทาสัก
 • จังหวัดเชียงราย
  • นาย สุพจน์ ลังกาวีระนันท์

กลุ่มผู้มีประสบการณ์ 35 ราย อาทิ

 • จังหวัดลำพูน
  • นาย วชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์
 • จังหวัดลำปาง
  • นาย ประภาส ก๋าเมืองลือ
 • จังหวัดเชียงราย
  • นาย ชัยวุฒิ มีปราชญ์สม

รุ่น 81 กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบ 65 ราย อาทิ

 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • นาย ณพล พาหุมันโต
 • จังหวัดลำพูน
  • นาย ปรารภ หลิมมา
  • ว่าที่ รต. พิชัยยุทธ ศิริ
 • จังหวัดเชียงใหม่
  • นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์
 • จังหวัดเชียงราย
  • นาย อภิชาติ ศรีสุวรรณ์

กลุ่มผู้มีประสบการณ์ 35 ราย อาทิ

 • จังหวัดพะเยา
  • ส.อ. สมเกียรติ แสงแก้ว
 • จังหวัดตาก
  • นาย บุญเหลี่ยม ตาคำ

ซึ่งในรุ่นนี้ และกลุ่มนี้ จังหวัดในภาคเหนือ ผ่านเกณฑ์เพียง 2 ราย

อย่างไรก็ตาม นาย แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก ข้าราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ลงนาม ในประกาศ แจ้งผู้เข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อ ขอทราบผลคะแนน ภายใน 15 วัน

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง มท.) แจ้งข้อมูล อัตราว่าง ข้าราชการ ที่เกษียณ รอผู้ที่จะมาแทน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข พบว่า ตำแหน่ง ผู้ตรวจกระทรวง ยังว่าง 11 ตำแหน่ง , รองอธฺบดี 3 ตำแหน่ง , ผู้ว่าจังหวัด อีก 8 ตำแหน่ง เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน , จังหวัดพะเยา , จังหวัดน่าน , หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 5 ตำแหน่ง เช่น จังหวัดเชียงราย เป็นต้น

ในปีนี้ มีข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย เกษียณกว่า 216 ราย มีทั้ง ผู้ว่าจังหวัด และรองผู้ว่าจังหวัด เป็นจำนวนมาก ซึ่งเชียงใหม่ มีผู้ว่าจังหวัด และรองผู้ว่าจังหวัด ด้วย ในส่วนนายอำเภอ ที่เกษียณ มีกว่า 80 อำเภอ เช่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน , อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย , อำเภอเมืองปาน , อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง , อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โดยผู้ที่ ผ่านการ อบรม หลักสูตร นายอำเภอ แต่ละรุ่นนั้น อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) เตรียมพิจารณา จัดวาง บุคลากร ที่ผ่านหลักสูตร เข้าไปเป็น นายอำเภอ ทดแทน ตำแหน่งที่ว่างอยู่ ในแต่ละอำเภอ ตามเหมาะสม ต่อไป

อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ย้ำว่า ทุกกระบวนการ คัดเลือก บุคลากร ของ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) เป็นไป อย่างเที่ยงธรรม คัดสรร ผู้มีความสามารถ และมีความเหมาะสม กับพื้นที่ ที่จะได้เข้าไป รับหน้าที่ เพื่อเข้าไป ปฏิบัติงาน ตามกรอบ แนวทาง ของ มหาดไทย ที่ มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน อย่างเท่าเทียม ให้มีความ เสมอภาค และมีคุณภาพ ในทุก ๆ มิติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.