กันยายน 26, 2022

ข่าวเชียงใหม่

อัพเดททุกวัน ทันเหตุการณ์ รอบรู้ ถึงใจถึงอารมณ์

ปภ.รายงานยังคงสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 15 จังหวัด

1 min read

ปภ.รายงานยังคงสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 15 จังหวัด เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.10 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 15 จังหวัด โดยอิทธิพล ความกดอากาศสูง จากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน มีกำลังอ่อน บาคาร่า

ประกอบกับ มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2564 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด

 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง จากเขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วม ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 23 ตำบล 99 หมูบ้าน ประชาชนได้รับผกระทบ 2,443 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วม ทั้งสามจังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดบุรีรัมย์

ขณะที่ผลกระทบ จากร่องมรสุม ที่พาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศลาว ตอนล่าง และประเทศเวียดนาม ตอนกลาง ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด รวม 26 อำเภอ 111 ตำบล 713 หมู่บ้าน 12,427 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดนครปฐม

ด้านผลกระทบ จากอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ยังคงมีสถานการณ์ อุทกภัยใน 2 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 10 ตำบล 40 หมู่บ้าน 1,944 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดปราจีนบุรี

ขณะที่ผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 230 ตำบล 1,157 หมู่บ้าน 75,378 ครัวเรือน ในภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แล้ว ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ได้แก่

 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดปทุมธานี

ปภ.รายงานยังคงสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม

ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพล ความกดอากาศสูง จากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน มีกำลังอ่อน

ประกอบกับมี ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2564 ทำให้เกิด น้ำป่าไหลหลาก 4 จังหวัด รวม 7 อำเภอ 8 ตำบล 10 หมู่บ้าน 38 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง จากฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เขื่อนอุบลรัตน์มีระดับน้ำเพิ่มสูง ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2564 และต้องเพิ่มการระบายน้ำ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 23 ตำบล 99 หมูบ้าน ประชาชนได้รับผกระทบ 2,443 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมทั้งสามจังหวัด ภาพรวมระดับน้ำลดลง ได้แก่

 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดบุรีรัมย์

ขณะที่สถานการณ์ อุทกภัย จากร่องมรสุม ที่พาดผ่าน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศลาว ตอนล่าง และประเทศเวียดนาม ตอนกลาง ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2564 ทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 10 จังหวัด รวม 52 อำเภอ 205 ตำบล 1,029 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,513 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่

 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด รวม 26 อำเภอ 111 ตำบล 713 หมู่บ้าน 12,427 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดนครปฐม

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ดังนี้

 1. ชัยภูมิ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเมืองชัยภูมิ รวม 8 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 544 ครัวเรือน
 2. นครราชสีมา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอเมืองยาง อำเภอประทาย อำเภอ โนนไทย อำเภอโชคชัย อำเภอพิมาย อำเภอปักธงชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอจักรราช อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยแถลง อำเภอชุมพวง และอำเภอโนนแดง รวม 38 ตำบล 207 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,772 ครัวเรือน
 3. ศรีสะเกษ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย รวม 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 202 ครัวเรือน
 4. นครปฐม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม รวม 61 ตำบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน

ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 15 -17 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก รวม 16 อำเภอ 74 ตำบล 315 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,605 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี และปราจีนบุรี รวม 3 อำเภอ 10 ตำบล 40 หมู่บ้าน 1,944 ครัวเรือน ภาพระดับน้ำลดลง ดังนี้

 1. ลพบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเถภอ ได้แก่ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี รวม 9 ตำบล 39 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,879 ครัวเรือน
 2. ปราจีนบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 65 ครัวเรือน

เทศบาลเมืองน่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.